Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenia

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz”

nr RPWP.07.01.02-30-0027/19

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Lubasz / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu.

 

 1. Projekt jest skierowany do 65 osób (35 kobiet, 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających poniższe kryteria dostępu:
  1. Status osoby zamieszkującej/ uczącej się zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Województwa Wielkopolskiego, Gminę Lubasz;
  2. Status osoby biernej zawodowo;
  3. Status osoby niepełnosprawnej (osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) – dotyczy wsparcia dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami (10 osób w projekcie);

 

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

1)         Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65 UP = 130 godz.
 • Wsparcie doradcy zawodowego: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65 UP =130 godz.
 • Wsparcie pracownika socjalnego: I spotkanie: 3 godz./UP, kolejne spotkania: po 1 godz./UP x 14 m-cy, łącznie: 17 godz. x 65 UP = 1105 godz.
 • Trening umiejętności społecznych dla 65 UP - każda z 6 gr. (6 gr x 10/11 UP) weźmie udział w szkoleniu trwającym 16 godz. lekcyjnych (łącznie 96 godz. w proj.). Zajęcia po 8h/dziennie na grupę (łącznie 16 godz. lekcyjnych na grupę),
 • Trening wychodzenia z zadłużeń dla 65 UP: każda z 6 gr. (6 gr x 10/11 UP) weźmie udział w szkoleniu trwającym 16 godz. lekcyjnych (łącznie 96 godz. w proj.). Zajęcia po 8h/dziennie na grupę (łącznie 16 godz. lekcyjnych na grupę),
 • Poradnictwo obywatelskie: w formie dyżuru dostępny do dyspozycji uczestników projektu 14 mc x 4 dyżury x 3godz./dyżur (dopasowane do zapotrzebowania uczestników)
 • Dyżur prawnika: dostępny do dyspozycji uczestników projektu w formie dyżuru 14 mc x 4 dyżury x 2 godz./dyżur.

 

2)         Aktywizacja zdrowotna

 • Wsparcie psychologa, śr. 3 godz./UP, łącznie 195 godz. dla wszystkich 65 uczestników;
 • Indywidualne konsultacje z dietetykiem, śr. 2 godz./UP (min. 1 godz./UP), łącznie 140 godz. dla wszystkich 65 uczestników projektu.

 

3)         Wsparcie osób niepełnosprawnych (10 UP)

 • Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą / rehabilitantem: 10 UP x śr. 45 godz. = łącznie 450 godz. w projekcie;
 • Terapia zajęciowa: 10 UP x 2 godz. tygodniowo (4 razy w miesiącu) przez 14 miesięcy – łącznie 112 godz. w projekcie;
 • Trener pracy: (80h/mc) będzie realizować zadanie w zakresie: motywowania i aktywności osób niepełnosprawnych.

 

4)         Aktywizacja zawodowa

 • Szkolenia z zakresu dopasowania indywidualnych kwalifikacji/kompetencji do potrzeb rynku pracy: dla 30 uczestników projektu. Średnio 60 godz. szkolenia/UP.
 • Płatny staż zawodowy: dla 20 UP, średnio 4-miesięczny staż w wymiarze 160 godz./mc dla UP oraz ON w stopniu lekkim i  w wymiarze 140 godz./mc dla ON
 • Wsparcie pośrednika pracy: każdy uczestnik projektu, czyli łącznie 65 osób, zostanie objętych wsparciem pośrednika pracy w wymiarze 6 godz./UP, łącznie 390 godz.

 

5)         Działania o charakterze środowiskowym

 • Spotkania integracyjne i edukacyjne o charakterze kulturalnym/festyny dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia społeczne (rodziny), mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. W projekcie przewidziano organizację 3 spotkań.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej przez min. 25% (w przypadku ON: 12%) spośród 65 osób biernych zawodowo (37K, 33 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj. wielkopolskim w gm. Lubasz poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

 

 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 65
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 52
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 4

 

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

 

Wartość projektu: 863 516,50 

Dofinansowanie projektu z EFS: 733 989,02 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30